خرید تیشرت ارتشی
تور مشهد
تور استانبول
گوشی موبایل
تور کیش
اخبار پزشکی سلامت
 قند خون / رژيم لاغري / رژيم غذايي / ديابت قند خون / رژيم لاغري / رژيم غذايي / ديابت .

قند خون / رژيم لاغري / رژيم غذايي / ديابت

مشكلات دهان و دندان در ديابت

عموما افراد مبتلا به ديابت، در ابتلا به بيماري دهان و دندان و لثه مستعد هستند. در واقع احتمال دريافت بيماري هاي لثه در اين ۳ برابر افراد سالم است كه در اين ميان، ۷۰ درصد آنها، سن بالاي ۴۰ سال دارند. ديابت مي تواند مقاومت نسوج دور دندان ها (لثه و استخوان) را نسبت به فعاليتهاي ميكروبي كاهش دهد و دليل آن اختلال در پاسخ هاي سلولهاي دفاعي بدن است. البته تغييرات خود بافت هاي نرم و استخواني دور دندان هم در ايجاد زمينه مساعد موثر هستند. در ايجاد بيماريهاي دهاني و دنداني علاوه بر ديابت، تحريكات موضعي (وجود پلاك هاي دنداني كه مجموعه اي از خرده هاي مواد غذايي ، تركيبات بزاقي و به خصوص ميكروبهاي داخل دهان است) نقش حساس و ويژه اي دارند. اگر اين پلاك ها يا در واقع جرم هاي دنداني روزانه از روي دندان ها و لثه ها برداشته نشود، بعد از مدتي به علت رسوب تدريجي مواد معدني روي آنها، سخت تر شده بطوريكه حالت سنگي پيدا كرده و ديگر با مسواك قابل برداشتن نيستند. اين جرمها در هنگام مسواك كردن يا غذا خوردن باعث زخمي شدن و خونريزي لثه و تجمع ميكروب در پلاكها شده و بدنبال آن ترشح مواد سمي توسط ميكروب ها باعث آسيب هاي جدي تر مي شود.

عوامل و علائمي كه مي تواند در دهان مبتلايان به ديابت و لثه و دندان مشاهده شود:

دهان:

 • ترك گوشه لب ها در اثر كاهش ترشح بزاق و خشكي دهان
 • قرمزي شديد مخاط دهان، احساس سوزش زبان و مخاط دهان و تغيير حس چشايي
 • وجود پرزهاي قارچي شكل زبان
 • كنگره كنگره شدن جاي دندان ها در كنار زبان
 • بزرگي زبان، ضخيم و شيار دار شدن آنها
 • درد زبان
 • تغيير در فلورميكروبي دهان مثل افزايش كانديدا آلبيكانس كه خود موجب ترك گوشه لب ها و ايجاد برفك مي شود

دندان:

 • افزايش حساسيت دندان ها به ضربه به ويژه در ناحيه اتصال لثه به دندان
 • درد دنداني بدون وجود پوسيدگي
 • تخريب ميناي دندان و افزايش پوسيدگي دندان ها
 • زخم هاي ناشي از تحريك دندان مصنوعي در افرادي كه ديابت آنها كنترل نشده است

لثه:

 • خونريزي لثه به علت تغييراتي كه در عروق لثه پديد مي آيد.
 • هيپرتروفي لثه با قرمزي شديد و تورم.

ديابت و بيماريهاي لثه

ژنژيوايتيس و پريودنتايت، بيماريهاي التهابي بافت لثه هستند. شخص مبتلا به پريودنتايتيس با از دست دادن استخوانهاي پشتيباني كنندۀ دندان نهايتاً دندانهاي خود را از دست خواهد داد. كنترل ضعيف ديابت يك عامل خطر بسيار جدي براي بيماري پريودنتايتيس است و از سوي ديگر ژنژيوايتيس و پريودنتايتيس اولين علائم بيماري ديابت محسوب مي شوند. مراقبت هاي بهداشتي صحيح از دهان براي بيماران ديابتي بسيار مهم است و معاينه منظم دندانها توسط متخصص مي تواند به تشخيص زودهنگام مشكلات دهان و دندان در اين بيماران كمك كند. در التهاب مزمن لثه، ساختارهاي پشتيبان دندان (استخوان آلوئولار و الياف پريودنتال) تخريب مي شوند. اين بيماري به دلايل گوناگوني مي تواند حادث شود. باكتريهاي بي هوازي و گاهي ويروس ها همراه با فاكتورهاي خطر ديگر نظير سيگار، ديابت و افسردگي، وضعيتي را ايجاد مي كند كه فرد را مستعد ابتلا به التهاب لثه مي نمايند. پاسخ ضد التهابي سيستم ايمني بيمار به باكتريها سبب تخريب بافت مي شود و اين حالت در التهاب مزمن لثه اتفاق مي افتد.

تشخيص ژنژوايتيس مزمن از التهاب مزمن لثه امري بسيار مهم است. ژنژوايتيس مزمن يك واكنش التهابي بسيار شايع است كه در بافت لثه در پاسخ به تجمع پلاك هاي دنداني ايجاد مي شود. ادامه اين حالت مي تواند به پريودنتايتيس منجر شود، اما ادامۀ ژنژوايتيس مزمن الزاما به پريودنتايتيس نمي انجامد. تظاهرات كلينيكي ژنژوايتيس مي تواند به دلايل سيستميك تغيير يابد. اين عوامل مي تواند كنترل ضعيف ديابت باشد كه در پاسخ به پلاك ها ي دنداني بيشتر بافت لثه را تحت تأثير قرار مي دهد.

ارتباط ديابت با ژنژوايتيس و پريودنتايتيس

اگر چه پريودنتايتيس يكي از عوارض شناخته شده ديابت است اما افراد ديابتي كه بيماريشان را بخوبي كنترل مي كنند و بهداشت دهان و دندانشان را رعايت مي كنند در معرض افزايش خطر ابتلا به پريودنتايتيس نيستند. اگر چه استعداد ابتلا به پريودنتايتيس چنانچه كنترل ضعيفي بر بيماري ديابت خود داشته باشند، بطور مشخص افزايش مي يابد، بخصوص اگر فرد سيگار استعمال كند. شواهد اخير اپيدميولوژيك نشان مي دهد كه شيوع ديابت در بيماراني كه به پريودنتايتيس مبتلا هستند، ۲ برابر نسبت با سايرين است.

از آنجائيكه ديابت سالها قبل از تشخيص در بيمار وجود دارد، دندانپزشكان اولين متخصصاني هستند كه مي توانند علائم كلينيكي هشدار دهندۀ ديابت را در بيماران تشخيص دهند. همچنين در مورد ميزان موفقيت بيمار در كنترل ديابت با توجه به علائم موجود در دهان و دندان بيمار نظر دهند. اين علائم عبارتند از :

 • التهاب لثه مقاوم بعد از درمان استاندارد پريودنتال (جرم گيري بالا و زير لثه، روش هاي بهداشتي و مراقبتي از دهان)
 • پاسخ شديد التهابي لثه به پلاك و پروليفراسيون بافت لثه در لبه ها
 • ادامۀ از دست دادن استخوان آلوئولار علي رغم درمان پريودنتايتيس
 • پريودونتاتيس پيشرونده و شديد در افراد ۲۰ تا ۴۵ ساله (پاكت هاي پريودونتال عميق، افزايش بي ثباتي دندان و حركت دندانها، افزايش فاصله بين دندانها و شواهد  راديولوژيكي نشاندهندۀ پيشرفت ضايعات استخواني است
 • تشكيل آبسه هاي پريودنتال خود بخودي.

 

چگونه ديابت سبب افزايش خطر پريودونتايتيس در افراد ديابتي مي شود؟

گليكوزيله شدن محصولات نهايي و رسوب بروي بافتها در نتيجه افزايش قند خون مي تواند فنوتيپ ماكروفاژها و ساير سلولها را از طريق گيرنده هاي اختصاصي سطح سلول تغيير دهد. ماكروفاژها سلولهاي كليدي در ايجاد بيماريهاي پريودنتايتيس هستند. زيرا آنها با توليد طيف وسيعي از سيتوكين ها سبب ايجاد بيماري پريودنتايتيس مي شوند. آنها همچنين بروي پاسخ التهابي، متابوليسم فيبروبلاستها و ليمفوسيتها و تحريك بازجذب استخوان از طريق پروستوگلندينE2 تأثيرمي گذارند. بنظرميرسد گليكوزيله شدن بيش از حد محصولات نهايي سبب تغيير ماكروفاژها به سلولهايي با فنوتيپ مخرب، توليد ستيوكين هاي پيش التهابي به شكل غير قابل كنترلي مي شوند.

عملكرد نوتروفيل ها كه اولين سدهاي دفاع سلولهاي بافت لثه و استخوان اطراف دندان ها هستند در افراد ديابتي كاهش مي يابد. بنابراين مكانيسم ديگري كه باعث افزايش خطر ابتلأ به پريودنتاتيس مي شود مي تواند اين مسئله باشد.

آيا ارتباطي بين ابتلا به پريودنتاتيس و توانايي كنترل ديابت وجود دارد؟

در حاليكه پريودنتايتيس يكي از عوارض شناخته شدۀ كنترل ضعيف بيماري ديابت محسوب مي شود، خود آن نيز سبب ايجاد اختلالات متابوليكي در كنترل ديابت مي گردد. اين فرآيند بر اثر آزاد شدن يك واسطۀ سيستميك (ستيوكين هاي التهابي نظير TNF-α از لثه هاي مبتلا به پريودنتايتيس و در معرض قرار گرفتن ارگانيسم هاي گرم منفي انجام مي شود .

 

بيماران چه اقداماتي مي توانند انجام دهند؟

افراد مبتلا به ديابت بايد مراقبت هاي بهداشتي ويژه اي در مورد دهان و دندان خود انجام دهند كه اين كار شامل مسواك زدن و كشيدن نخ دندان است. استفاده از مسواكهايي كه در فواصل بين دندانها وارد مي شود مي تواند تا حدي سبب بازگشت بيماري ژنژيوايتيس شود. استفاده از دهان شويه هاي كلروهگزيدين يا ژل كلروهگزيدين دوبار در روز (مستقل از مصرف خمير دندان استفاده شود، چون كلروهگزيدين با خمير دندان غير فعال مي شود) مي تواند سبب كنترل بسياري از انواع شديد ژنژيوايتيس گردد. بيماران با مشورت با دندانپزشك مي توانند از مدت زمان استفاده ازكلروهگزيدين مطلع گردند. مراقبت هاي دندانپزشكي براي بررسي و محافظت از سلامت بافت لثه و تأمين درمانهاي مورد نياز هر شش ماه يكبار براي افراد ديابتي ضروري است. گروه مراقبين ديابت بايد بيماران ديابتي را كه به ژنژيواتيس يا پريودنتايتيس مبتلا هستند به دندانپزشك مراجعه دهند تا در صورت نياز به درمانهاي پيشرفته به متخصص لثه معرفي شوند.

ماردين

درمان ديابت

رژيم لاغري

رژيم غذايي

كاهش وزن


برچسب: درمان ديابت،ماردين،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۰۴:۳۶ توسط:نرگس رحيمي موضوع:

۱۵ ابر خوراكي مفيد براي ديابتي ها (بخش دوم)

لوبيا سفيد:
سرشار از پروتئين و فيبر محلول كاهنده كلسترول است. حبوبات سبكي مثل لوبيا سفيد، براي كند كردن روند افزايش قند خون بسيار مفيد مي باشند. به عنوان بخشي از تحقيقات به عمل آمده در دانشگاه تورنتو در سال ۲۰۱۲، ۱۲۱ نفر مبتلا به ديابت نوع ۲ يك رژيم غذايي سالم حاوي يك فنجان لوبيا سفيد يا غلات سبوس دار را به صورت روزانه انجام ميدادند. پس از سه ماه، مشاهده شد كه گروه مصرف كننده ي حبوبات، سطح يك هموگلوبين يا همان A1C كه كنترل متوسط قند خون را بر عهده دارد، حدود دو برابر كاهش چشمگير تري نسبت به گروه مصرف كننده ي غلات داشت.

اسفناج:
اسفناج يكي از بسيار سبزيجات برگدار است كه يافته ها نشان داده شده است كه قادر خطر ابتلا به ديابت تا ميزان زيادي كاهش دهد. محققين طي مطالعات خود در بريتانيا دريافته اند افرادي كه در طول روز بيش از يك وعده اسفناج و ساير سبزيجات برگ دار مصرف مي كنند، در مقايسه با افرادي كه كمتر از نيم وعده به صورت روزانه اسفناج مصرف كرده بودند، خطر ابتلا به ديابت را حدود ۱۴ درصد كاهش دادند. اين سبزي به طور خاص غني از ويتامين K، همراه با مواد معدني گوناگون از جمله منيزيم، فولات، فسفر، پتاسيم و روي مي باشد. اسفناج يك منبع خوب از لوتئين و زيگزانتين گياهي و فلاونوئيدها هاي مختلف هست. اگر چه اسفناج يك منبع غني از كلسيم نيز هست، اما ماده ديگري در اسفناج به نام اگزاليك اسيد در اسفناج وجود دارد كه مانع جذب كلسيم مي شود. براي حل اين مشكل پيشنهاد مي شود اما شما مي توانيد اسفناج را به مدت يك دقيقه بجوشانيد تا اثر اين ماده ي شيميايي كاهش يابد.

سيب زميني شيرين:
يك بررسي نشان داد كه سيب زميني شيرين قند خون ناشتا را به ميزان ۱۰ تا ۱۵ مرتبه كاهش ميدهد. سيب زميني شيرين همچنين شامل آنتوسيانين بوده كه حاوي رنگدانه هاي طبيعي است كه سيب زميني شيرين را به رنگ نارنجي تيره تبديل كرده و حاوي مقادير بالايي آنتي اكسيدان مي باشد. همچنين گفته شده كه سيب زميني شيرين خواص ضد التهابي، ضد ويروسي و ضد ميكروبي دارد.

گردو:
درخت گردو گسترده ترين نوع درخت دانه اي در جهان است، و در اكثر مناطق دنيا يافت مي شود. گردو حاوي اسيد چرب اشباع نشده به نام اسيد آلفا لينولنيك، است كه نشان داده شده است براي كاهش التهاب بسيار موثر است. ال- آرژنين، امگا ۳، فيبر، ويتامين E، و ديگر مواد شيميايي گياهي موجود در گردو و ديگر درختهاي با دانه ي مشابه به سبب غني بودن از انواع ويتامينها و مواد ضروري بدن، پتانسيل هاي زيادي را دارا مي باشند : دانشمندان دريافتند كه آنها آنتي اكسيدان، ضد سرطان، ضد ويروسي بوده و مانع ابتلاي فرد به كلسترول بالا مي شود. اين خواص مي تواند كمك به توقف و پيشرفت بيماري هاي مزمن مانند ديابت و بيماري قلبي نمايد. همچنين صرف مدت زمان لازم براي شكستن گردوها باعث ميشود بدن زمان كافي براي ذخيره ي مواد مغذي داشته باشد و افراد ضمن دريافت كالري كمتر زودتر احساس سيري خواهند نمود.

كوينولا (بذر گنه گنه):
طعم كوينولا مانند طعم دانه غلات است، اما آن را بيشتر مرتبط با اسفناج مي دانند. بر خلاف بسياري از غلات، كوينولا يك منبع فشرده از پروتئين "كامل" بوده (۱۴ گرم در هر نصف فنجان) و تمامي نه اسيدهاي آمينه ضروري را دارا مي باشد. يكي از اين آمينو اسيدها ليزين نام دارد، كه به بدن در جذب همه كه كلسيم هاي چربي سوز كمك مي كند و همچنين باعث توليد كارنيتين، كه يك ماده غذايي مسئول تبديل اسيدهاي چرب به انرژي ست، مي شود كه نتيجتا كمك به كاهش كلسترول مي نمايد. يكي از مهمترين غذاهاي دانه مانند غني از فيبر، كوينولا ست كه شامل ۲/۶ گرم در هر ۲/۱ فنجان مي باشد. اين فيبر كمك به متعادل شدن سطح خون مي كند و به مدت طولاني تري افراد را سير نگه مي دارد.

دارچين:
مطالعات متعدد نشان داده است كه اين ادويه خوشمزه مي تواند به كاهش قند خون كمك كند. در مجله مراقبت از افراد ديابتي به اين موضوع اشاره شده كه افراد مبتلا به ديابت نوع ۲ كه يك يا چند گرم دارچين به طور روزانه مصرف كرده بودند، قند خون آنها در حالت ناشتا ۳۰ درصد كاهش يافته بود. آنها همچنين تري گليسريد، كلسترول LDL و كلسترول نهايي خود را با بيش از ۲۵ درصد كاهش مشاهده نمودند. لازم به ذكر است كه دارچين سرشار از كروم بوده، كه يك ماده معدني است و باعث افزايش اثرات انسولين مي شود. علاوه بر اين، دارچين سرشار از پلي فنل و انواع آنتي اكسيدان است كه تمامي راديكال هاي آزاد در خون را جمع آوري مي كند، بدن را از ابتلا به سرطان محافظت كرده و التهاب هاي بدن را كاهش ميدهد و نتيجتا سبب ايجاد ايمني بيشتر بدن در ديابت و بيماري هاي قلبي مي شود.

كالر گرين يا كولارد سبز:
سبزيجات داراي برگهاي سبز تيره مانند كولارد سبز كه نوعي از خانواده ي كلم سانان است، منابع بسيار خوبي از ويتامين C بوده كه به كاهش كورتيزول را در بدن كمك مي كند و به تبع آن موجب كاهش التهاب نيز مي شود. كولارد سبز (و ديگر سبزيجات چليپايي مانند كلم پيچ و كلم بروكسل) نيز منبع خوبي از اسيد آلفا ليپوئيك (ALA) است. اين ريز مغذي ها كمك به كنترل استرس در افراد مي كند. هنگامي كه دانشمندان در موسسه لينوس پائولينگ در دانشگاه ايالتي اورگان به موشهاي پير ALA تزريق كردند، آنها دريافتند كه بدن حيوانات به خودي خود آنتي اكسيدان مورد نياز خود را ساخته، كه آنها را قادر به مقاومت در برابر مواد سمي در موجود در محيط زيست مي نمايد، و به كاهش التهاب نيز كمك مي كند. خبري خوش براي ديابتي ها: ALA نيز به كاهش قند خون كمك مي كند و مي تواند كمك به تقويت اعصاب آسيب ديده توسط نوروپاتي ديابتي گردد.

زردچوبه:

به احتمال قوي زردچوبه محافظ سلامت كل شبه قاره هند از حدود ۵۰۰۰ سال گذشته تا كنون است. زردچوبه در رژيم غذايي سنتي هند مشتمل بر برنج و آرد نان سفيد وجود دارد، كه به سرعت موجب هضم كربوهيدراتهايي مي شود كه به طور چشمگيري باعث افزايش قند خون مي شوند. وجود زردچوبه – اين ادويه زرد رنگ كه بسياري از غذاهاي حاوي كاري، رنگ خود را بدهكار اين ادويه هستند، كمك به كنترل تاثير بسيار زياد آن بر قند خون مي كند. كوركومين، ماده فعال در زردچوبه، تركيبي ست كه موجب تنظيم سوخت و ساز چربي در بدن مي شود. كوركومين طور مستقيم بر روي سلول هاي چربي، سلول هاي پانكراس، سلول هاي كليه و سلول هاي عضلاني، كاهش التهاب و مسدود كردن فعاليت هاي مولد فاكتور نكروز تومورهاي سرطان زا و IL-6 ، اثر مي گذارد. كارشناسان معتقدند كه عملكرد تركيبي همه اين عوامل با يكديگر، كوركومين را قادر مي سازد تا مقاومت به انسولين بدن، قند خون بالا و كلسترول بالا، و سايرعلائم مربوط به چاقي را از ميان بردارد.

درمان ديابت

ماردين

چاي سبزبرچسب: ماردين، درمان ديابت، چاي سبز،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۵ فروردين ۱۳۹۶ساعت: ۰۹:۵۵:۳۸ توسط:نرگس رحيمي موضوع:

۱۵ ابر خوراكي مفيد براي ديابتي ها (بخش اول)

شكلات:
شكلات سرشار از فلاونوئيدها است و تحقيقات نشان مي دهد كه اين مواد مغذي موجب كاهش مقاومت بدن به انسولين، بهبود حساسيت به انسولين، كاهش سطح انسولين و قند خون ناشتا و رفع ولع سيري ناپذير نسبت به خوراك مي شود. اما اين را بدانيك كه همه شكلاتها شبيه هم به وجود نيامده اند. در تحقيقات به عمل آمده در سال ۲۰۰۸ از دانشگاه كپنهاگ، گزارش ها حاكي از آن بود كه افرادي كه شكلات تلخ مصرف كرده بودند، در مقايسه با داوطلباني كه شير كاكائو مصرف كرده بودند، به رغم دريافت سطحي پايين تر از فلاونوئيدهاي مفيد (و اغلب، قند بيشتر و چربي بيش از حد)، كمتر ميل به خوردن خوراكي هاي شيرين، شور، و يا غذاهاي پر چرب را داشتند. مصرف شكلات تلخ باعث شد داوطلبان به مقدار پيتزايي كه برايشان در نظر گرفته شده بود و قرار بود در همان روز مصرف كنند، با كاهش ۱۵ درصدي تخمين زده شده دست رد بزنند. همچنين تحقيقات در پنج سال اخير نشان داده اند كه فلاونوئيدهاي موجود در شكلات براي كاهش خطر ابتلا به سكته مغزي، داشتن فشار خون نرمال و كاهش خطر ابتلا به حمله قلبي، به ميزان ۲ درصد نقش به سزايي داشته است.

كلم بروكلي:
كلم بروكلي يك ابرقهرمان ضد ديابت است. همانند ديگر سبزيجات چليپايي مانند كلم و گل كلم. بروكلي حاوي تركيبي به نام سولفورافان است، كه باعث بسياري از فرآيندهاي ضد التهابي شده كه بهبود كنترل قند خون و محافظت از رگ هاي خوني را بر عهده دارد و از آسيب هاي قلبي و عروقي كه اغلب يكي از عوارض ديابت است، جلوگيري مي كند. (بيماري قلبي علت اصلي مرگ و مير افراد مبتلا به ديابت است، بنابراين خواص اين ماده غذايي مي تواند تواند يك منجي محسوب شود.). سولفورافان نيز كمك به ايجاد تلنگري در مكانيزم سم زدايي طبيعي بدن مي نمايد و باعث مي شود آنزيم هاي خطرناك مولد سرطان، به ساده ترين شكل ممكن از بدن دفع شوند.

بلوبري:
بلوبري در واقع با اين ويژگي ها برجسته مي شود؛ آنها شامل دو نوع فيبر هستند به اين شرح: نامحلول (كه "نابودگر" چربي از سيستم شما هستند) و فيبر محلول (فرايند خالي شدن معده را كند و به ارامي كرده و نتيجتا منجر به بهبود كنترل قند خون ميشود) . در مطالعه انجام شده توسط وزارت كشاورزي ايالات متحده، افرادي كه روزانه دو و نيم فنجان آب بلوبري را به مدت ۱۲ هفته مصرف كرده بودند، به طرز چشمگيري شاهد كاهش قند خون، از بين رفتن افسردگي و بهبود عملكرد حافظه خود بودند. محققان معتقدند اين نتايج را به دليل وجود آنتوسيانين موجود در انواع توت ها حاصل شده است. آنتوسيانين يك ماده شيميايي طبيعي است كه وظيفه كاهش سلول هاي چربي و نيز تحريك انتشار آديپونكتين،( يا همان هورموني كه باعث تنظيم سطح قند خون مي شود) را بر عهده دارد. افزايش سطح آديپونكتين مي تواند كمك به حفظ قند خون در سطح پايين نموده و منجر به افزايش حساسيت افراد نسبت به انسولين شود.

جو دوسر:
ممكن است نتوانيد از بلغور جو دوسر را به عنوان يك ابر خوراكي تجسم كنيد، اما خوب است بدانيد كه جو دو سر قادر است كمك به كاهش خطر ابتلا به ديابت نوع ۲ نمايد. بلغور جو دوسر حاوي مقادير بالايي از منيزيم است كه به بدن در استفاده از گلوكز كمك مي كند و باعث صحيح ترشح شدن انسولين مي گردد. تحقيقات هشت ساله نشان داده است خطر ديابت نوع ۲ در زنان با يك رژيم غذايي غني از منيزيم كاهش ۱۹ درصدي داشته است، و نيز در زناني كه به طور منظم غلات كامل مصرف مي نمودند، كاهش اين خطر ۳۱ درصد بوده است. پخت جو دوسر بسيار آسان و سريع است، اما زماني كه دانه ها به صورت غلات كامل مصرف مي شوند، حاوي فيبر بالا، مواد مغذي و آنتي اكسيدانها مي باشند كه پروسه ي هضم غذا را به بهترين نحو انجام داده و باعث مي شود قند خون تثبيت قابل قبول تري داشته باشد.

ماهي:
ماهي يك اسطوره ي لاغري است: سرشار از پروتئين بوده، و از اين لحاظ موجب جلب رضليت شما مي شود؛ اما از طرفي، ماهي حاوي نوعي خاصي از چربي ست كه موجب ايجاد التهاب سرد در بدن مي شود. هزاران مطالعه گوناگون نشان مي دهد افرادي ك داراي بالاترين سطح خوني از اسيدهاي چرب امگا ۳ هستند، از التهاب كمتري در سراسر بدن خود رنج ميبرند. در واقع اين التهاب منجر به افزايش وزن و وخيم تر شدن عوارض ديابت مي شود.
يك رژيم غذايي غني از ماهي همچنين مي تواند خطر ابتلا به مشكلات سلامتي، به خصوص سكته مغزي را كاهش دهد. در تحقيقي كه در دانشگاه اموري در سال ۲۰۱۰ انجام شد، گزارش شده است، افرادي كه ماهي را به صورت پخته، كبابي يا بخار پز مصرف كرده اند، احتمال بروز سكته مغزي را براي خود ۳ درصد كاهش مي دهند. (با اين حال، مصرف ماهي به شكل سرخ شده مانند اواع فست فودها ساندويچ ماهي و غذاهاي دريايي سرخ شده در روغن بسيار مضر و خطرناك است)

روغن زيتون:
طبق آخريت يافته ها در اسپانيا، گفته شده كه تبعيت از يك رژيم غذايي به سبك مديترانه اي كه غني از روغن زيتون است، باعث كاهش خطر ابتلا به ديابت نوع ۲ تا ۵۰ درصد نسبت به يك رژيم غذايي كم چربي مي شود. به طور مستقل، محققان در دانشگاه فني مونيخ (TUM) و دانشگاه دريافته اند كه مصرف روغن زيتون در مقايسه با ساير روغن ها و چربي ها نظير چربي خوك، كره و كلزا (كانولا) بسيار مفيد تر است و نياز بدن به چربي ها را در مقايسه با ساير روغن ها بهتر تامين مي كند. علاوه بر اين، روغن زيتون منبعي برجسته از چربي هاي اشباع نشده است و نيز سرشار از مواد مغذي آنتي اكسيدان بوده كه سلول ها را از آسيب حفظ كرده و از پيشرفت بيماري هاي قلبي جلوگيري مي كند.

پوسته ي افسرزه (پسيليوم):

از اين مكمل سرشار از فيبر، براي تسكين يبوستهاي مزمن استفاده مي شود. همچنين ثابت شده است براي براي كنترل قند خون افراد مبتلا به ديابت بسيار مفيد است.در بررسي هاي انجام شده در سال ۲۰۱۰ از دانشگاه كاليفرنيا، سن ديگو، تاثير به سزاي اين گياه از منظر اصول دارو شناسي تاييد و منتشر شد . افرادي كه قبل از صرف هر وعده ي غذايي، پسيليوم مصرف مي كردند، پس از غذا، سطح قند خونشان ۲ درصد كمتر از كساني كه از مكمل استفاده مي كردند، كاهش پيدا نمود. نكته: محققان توصيه نموده اند حداقل چهار ساعت پس از مصرف پسيليوم صبر كرده و سپس ساير داروهاي خود را مصرف كنيد، زيرا كه پسيليوم مي تواند سرعت جذب آنها را كاهش دهد.

چاي سبز

درمان ديابت با هوشمندانه ترين رژيم غذايي ماردين


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ساعت: ۱۰:۰۹:۱۶ توسط:نرگس رحيمي موضوع:

خانه محصولات درباره ماردين كلوپ تماس با ما آبنبات رژيمي حس خوب يعني، نفس عميق بكشي و راه جديدي رو امتحان كني! لذت ببريد ماردين درمان ديابت ژله رژيمي

 

آبنبات رژيمي

حس خوب يعني، نفس عميق بكشي و راه جديدي رو امتحان كني!


لذت ببريد

ماردين

درمان ديابت

رژيم لاغري

ژله رژيمي


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ساعت: ۰۳:۴۵:۴۲ توسط:نرگس رحيمي موضوع: